top of page

Produkter Campingplatser

Tömningsstation
Automatisk 

Med den automatiska tömningsstationen Camperclean får du en robust lösning medt den senaste tekniken. 

 

Camperclean tömningsstation fungerar som en biltvätt, men för insidan av bilen.  Innehållet i kassetten sugs upp för att sedan rengöras med vatten. Efter avslutad kassettrengöring är den klar för användning och fylld med rätt mängd vatten och mikrobiologiska sanitära tillsatser. Ingen stank eller risk för att vara i kontakt med innehållet.

 

Vår patenterade, helautomatiska tömnings- och rengöringsstation kan användas inomhus och utomhus. En vintervariant finns också för vinterdrift. En vandal-säker version finns också för platser som bensinstationer och obemanade platser.

Versioner

Inomhus  HxBxT  1850x1000x800mm

Utomhus HxBxT  1850x1000x900mm

Vinter       HxBxT  1850x1000x900mm

Tömningsstation manuell  
V304

 

Station är väl igenomtänkt med olika spolalternativ allt för att göra produkten så säker som möjligt. 

Du kan aktivera spolningen via en fotpedal, knapp eller med tillvalet fotocell som startar när gästen lämmar stationen. 

 

Tippen har en unik utformning för att undvika stopp. 

Varje station är utrustad med en kran, vilket gör att toalettkassetterna  kan rengöras enkel utan spill. Stationen kan utrustas med värmesystem om man vill använda stationen året om.

Modellen går också att använda ända ner till -20grader med då krävs ett tillvalet CC-V304-ICE värmesystem

Latrinstation V-304

 

Latrinstationen för toalettkassetter. Spolning sker med 3 rostfria munstycken, som aktiveras via pedalvredet (V-304-RP), 

Tillval:

  • CC-V304-ICE värme

  • CC-V-304-T monteringsfundament

  • CC-V-304-RP Med Fotpedal 

  • CC-V-304-P   Med spolknapp